“ผู้หญิงไทยอ้วนมากติดอันดับ 2” เป็นข่าวที่สั่นสะเทือนสังคมไทย เมื่อข้อค้นพบของ มหาวิทยาลัยชั้นนำทั้ง 6 ของประเทศร่วมกับ สสส. ทำการสำรวจสุขภาวะของประชากร ในแต่ละภูมิภาค นำมาซึ่งข้อค้นพบที่สร้างความกังวลใจ จนกลายเป็นคำถามว่า “หญิงไทย อ้วนมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร?” ในทางกลับกันเราเคยคิดอย่างหงุดหงิดใจว่า… ก็ความอ้วน ของเรา ไม่ได้ก่อพิษเกิดภัยเป็นปัญหาให้กับใครที่ไหน ทำไมสังคมถึงจะต้องเพ่งเล็ง ให้ความสนใจกับ เรื่องอ้วนกันนัก?…คลิปนี้เรามีคำตอบให้กับคำถามนี้ ที่อาจทำให้ สาวอ้วน ทั้งหลายจะต้องหันกลับมาลองคิดดูใหม่อีกครั้ง

คลิปจาก youtube : Mahidol Channel

Comments