เพื่อให้เด็กรู้จักวิธีเอาตัวรอดจากการติดอยู่ในรถได้ เพียงแค่ร้องเพลงนี้ แล้วทำตาม ก็ช่วยได้แล้ว…

Comments